SPRAVEDLNOST PRO

PŘÍRODU

 

kroužek mladých strážců přírody

 • enviro program pro školy
 • pravidelná setkání a hlídky v přírodě
 • ojedinělé letní tábory
 • rodinná setkání a spolupráce se školami
 • Kdo jsme
  Jsme tým lidí, který se dlouhodobě zabývá odhalováním ilegálních aktivit páchaných proti přírodě a zvířatům. Po 11 letech úspěšných protipytláckých aktivit na Sumatře rozšiřujeme činnost i do České republiky, kde nás nutí jednat tragická skutečnost používání jedů, tedy trávení zvířat v krajině, které je zatím veřejností, médii i myslivostí přijímáno kupodivu velmi laxně. Hodláme udělat vše pro pozitivní změnu.
 • S kým spolupracujeme
  Česká společnost ornitologická (ČSO), Prezidium PČR (odbor enviro), Agentura ochrany přírody (AOPK), Krajské odbory životního prostředí. Hledáme další partnery, včetně mediální podpory. Dáváme podněty k šetření na ČIŽP a Krajskou veterinární správu.
 • Kde operujeme
  Naše hlídková, monitorovací, pátrací a vzdělávací činnost se odehrává po celé republice se zaměřením na oblasti, kde již bylo tráveno. Tam, kde vznikne tým hlídkařů, lze rozvinout spolupráci do skutečně funkční úrovně. Postupně vznikají pobočky občanských hlídek po celé České republice. Aktivita je postavena čistě na dobrovolné bázi.
 • O co nám jde
  Používání jedů k usmrcování volně žijících živočichů, psů a koček je trestným činem, který se dlouhodobě nedaří odhalovat a trestat. Takhle jsou v ČR tráveni ikoničtí orli mořští, vydry říční, celá škála dravců, volavek, či čápů a malých šelem jako jsou lišky, lasičky, kuny a jezevci. Používání zakázaného jedu karbofuranu je zločin nejenom proti zvířatům, ale proti zdravému rozumu, stejně jako jiné jedy, včetně Stutoxu II v zemědělství, který zabíjí též bažanty, koroptve, či zajíce a jiné ptáky. Naším cílem je pomoci při odhalování této trestné činnosti ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a především širokou i odbornou veřejností. Jde nám o dodržování zákonnosti na základě zákonů o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb., o veterinární péči 166/1999 Sb. a mysliveckého 449/2001 Sb.

Vděčnost

Intuice nebo samozřejmost?

Celý článek

Odhalení

Závěrečná bitva mezi světlem a temnotou.

Celý článek

Přirozenost a rovnováha

Společně se podílejme na harmonii mezi lidskou společností a Přírodou.

Celý článek

Máme se moc dobře a to není (asi) moc dobře.

Úspěch si musíme zasloužit.

Celý článek

Pravda o Přírodě a lidech.

Příroda člověka nepotřebuje. Člověk Přírodu ANO.

Celý článek