Všechny problémy vznikají díky špatné komunikaci a egu.

Když něco chci, musím si o to umět říct. Mluvit, mluvit a mluvit. Nebát se říct svůj názor.

Umění komunikovat je dnes opravdu umění.

Vždycky jsem tvrdil a zkušenosti mi to jen potvrzují, že každej problém se dá vykomunikova(vyřešit) a taky, že většina(možná i všechny) problémy vznikly a vznikají jenom a jenom díky špatné nebo nulové komunikaci.

Jestli chceme vytvářet zdravé prostředí v rodinách, zaměstnáních a všude kolem sebe, musíme správně komunikovat. Musíme mluvit o svých pocitech a nebát se je vyjádřit.

ALE POZOR!!!

Problémem dneška není žádná komunikace. Problémem je spíše přehnaná, egoistická, nadřazená, manipulativní a až agresivní mluva.

Je to proto, že si každý chce stát za tím „svým“ názorem. Každý stejnou věc vidíme a hlavně vnímáme úplně odlišně. Je to vývojem(evolucí) Přírody a tudíž i nás lidí. To individuální vnímání. Myslíme si, že jen ta naše pravda je to jedinou a jsme schopni za svůj názor i zemřít. Alespoň takový mám já někdy pocit.

Neuvědomujeme si, že je to všechno úplně jedno jaký kdo máme na co názor. Jsou to jen slova, názory, myšlenky. Pravda jako taková v podstatě neexistuje. I když bych to nazval spíše tak, že všechno je pravda. Pravda je jednoduše to, co je. A jestli je to podle něho vpravo nebo podle ní vlevo, je úplně jedno.

V té hlubší podstatě musíme jít ale ještě dál. Až za ty názory, kritiky, myšlenky a pomluvy.  Protože tam, v tém hlubší podstatě, za těmi formami, za těmi identitamy je úplně, ale úplně jedno, jestli ten je bílý, ta černá, ti mají víc peněz a ti zase jezdí častěji na dovolenou.

Všichni do jednoho chceme mít spokojený, poklidný, zdravý a šťastný život. A kdo ne, ten buď lže nebo je blázen.

Moudrost o komunikaci

Tak si pořád snažíme každý prosadit jen to svoje? Proč se na stejné situace díváme jen povrchně? Proč pomluváme, hodnotíme, kritizujeme?

Protože nás ovládá mysl. A to jen díky minulosti, vzpomínkám a hlavně těm negativním. Je to ego a s ním spojené emoce a pocity. Vše svázané s minulostí a budoucností.

Život a podstata byla, je a vždycky bude jen a jen tady a teď v tuto chvíli. Tam, kde je tělo, je Život. Tam, kde je ego je spíše utrpení.

Neuvědomujeme si, že vždycky když vyslovíme názor, pomluvu, kritiku, tak si vytváříme sami v sobě negativní prostředí a podmínky pro další situace a pak z nás všechno padá nevědomky a ani sami nevíme proč se zrovna takto chováme a jednáme.

Osobně se řídím učením a filozofií Eckharta Tolleho. Jeho knihy Moc přítomného okamžiku a Nová země jsou mi už několik roků víc než lidským přítelem a jejich vliv na mé sebepoznání jsou neoddiskutovatelné.

Všem nám přeju jen ty nej zážitky a jen tu nej opravdovou přítomnost!

S láskou, úctou a respektem

-Mira-

 

Uložit

Komentáře

  • Ellusadly 18.01.2019 05:11

    On Line Acticin Scabies cialis Propecia Ostrogen

Přidat komentář

* Nezapomeňte na povinné pole.